Alternate Text

THÉP ỐNG HÀN XOẮN

Ứng dụng: Dùng trong các đường dẫn dầu, khí gas.

Liên hệ mua hàng