Dự án thiết kế xưởng

Dự án thiết kế xưởng

Công ty Cổ phần Phát trển Công nghiệp Hoàng Dương được thành lập từ năm 2009 trên cơ sở kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp điện và thiết bị cơ khí đầu những năm 2000 của các thành viên sáng lập. Đây là giai đoạn phát triển mạnh mẽ của hệ thống điện và ngành cơ khí Việt Nam trong công cuộc Công nghiệp hoá và Hiện đại hoá đất nước và tạo nên một động lực thúc đẩy cho sự phát triển của Công ty.

Hoàng Dương Co.LTD là đơn vị hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp các vật tư, thiết bị, phụ tùng cho các nhà máy nhiệt điện và thuỷ điện trong giai đoạn xây dựng cũng như vận hành bảo dưỡng. Đồng thời, Công ty cũng đẩy mạnh phát triển trong lĩnh vực môi trường, tự động hoá và đào tạo ứng dụng trong các ngành công nghiệp khác.