Shipbuilding Steel Shaft

Total 8 Product

Ship finished shaft

Ship finished shaft

Goods:
Standard: GB, ASTM, DIN
Steel grade: SF50, SF60W, SFA65W, EH36, 40CrNi. 37SiMn2MoV, 40CrNiMoA, 40Cr, 38CrMoAl ...
Specification: up to F1000 (according to order drawing)
Price: Negotiable
Application: For propeller, anchor and t

Shipbuilding shaft

Shipbuilding shaft

Goods:
Standard: GB, ASTM, DIN
Steel grade: SF50, SF60W, SFA65W, EH36, 40CrNi. 37SiMn2MoV, 40CrNiMoA, 40Cr, 38CrMoAl ...
Specification: up to F1000 (according to order drawing)
Price: Negotiable
Application: Used for propellers, anchors and drive shafts, shafts in large structures requiring high impact and wear resistance ...

Shipbuilding steel shaft

Shipbuilding steel shaft

Goods:
Standard: GB, ASTM, DIN
Steel grade: SF50, SF60W, SFA65W, EH36, 40CrNi. 37SiMn2MoV, 40CrNiMoA, 40Cr, 38CrMoAl ...
Specification: up to F1000 (according to order drawing)
Price: Negotiable
Application: Used for propellers, anchors and drive shafts, shafts in large structures requiring high impact and wear resistance ...

Shipbuilding forged shaft

Shipbuilding forged shaft

Goods:
Standard: GB, ASTM, DIN
Steel grade: SF50, SF60W, SFA65W, EH36, 40CrNi. 37SiMn2MoV, 40CrNiMoA, 40Cr, 38CrMoAl ...
Specification: up to F1000 (according to order drawing)
Price: Negotiable
Application: Used for propellers, anchors and drive shafts, shafts in large structures requiring high impact and wear resistance ...

Shipbuilding forging steel draft shaft

Shipbuilding forging steel draft shaft

Hàng hóa: Phôi trục
Tiêu chuẩn: GB, ASTM, DIN
Mác thép: SF50, SF60W, SFA65W, 37SiMn2MoV, 40CrNiMoA, 40Cr, 38CrMoAl...
Quy cách: đến F1000 (theo bản vẽ đặt hàng)
Giá thành: Thỏa thuận
Ứng dụng: Dùng chế tạo các trục cho ngành đóng tàu như chân vịt, mỏ neo và các trục chuyền động,  trục trong các kết cấu lớn đòi hỏi chịu lực va đập và chịu mài mòn cao...

Shipbuilding steel draft

Shipbuilding steel draft

Goods:
Standard: GB, ASTM, DIN
Steel grade: SF50, SF60W, SFA65W, EH36, 40CrNi. 37SiMn2MoV, 40CrNiMoA, 40Cr, 38CrMoAl ...
Specification: up to F1000 (according to order drawing)
Price: Negotiable
Application: Used to manufacture shafts for the shipbuilding industry such as propellers, anchors and drive shafts, shafts in large structures requiring high impact and wear resistance ...

Shipbuilding steel round bar

Shipbuilding steel round bar

Commodity: Round billet
Standard: GB, ASTM, DIN
Steel grade: SF50, SF60W, SFA65W, EH36, 40CrNi. 37SiMn2MoV, 40CrNiMoA, 40Cr, 38CrMoAl ...
Specification: up to F1000 (according to order drawing)
Price: Negotiable
Application: Used to manufacture shafts for the shipbuilding industry such as propellers, anchors and drive shafts, shafts in large structures requiring high impact and wear resistance ...

Self lubricating supporting

Self lubricating supporting

Commodity: Self-lubricating support pillows for shipbuilding
Origin: China, Germany, Japan
Price: Negotiable
Specification: According to the order
Warranty: 02 years