Alternate Text

Bạc tự bôi trơn HDB-13

Vật liệu: Thép+bột đồng+PTFE/sợi (đỏ)

Liên hệ mua hàng

bản chuẩn