DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

Hệ thống van, ống và phụ kiện cho hệ thống nước làm mát Hệ thống van, ống và phụ kiện cho trạm bơm nước ngọt. Các hệ thống yêu cầu cung cấp đồng bộ, đảm bảo kết nối với các hệ thống đã có sẵn. Nội dung hợp đồng: Trọn gói, đưa thiết bị tới chân công trình Thời gian bảo hành thiết bị: 02 năm

Công ty Cổ phần Phát trển Công nghiệp Hoàng Dương đã tham gia vào các dự án cấp hệ thống van nước làm mát, van nước ngọt cho nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Sau khi cung cấp và đi vào vận hành, đến nay các thiết bị vẫn hoạt động ổn định. Đảm bảo yêu cầu về chất lượng của sản phẩm.

Nội dung cung cấp cho nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2  bao gồm:

Hệ thống van, ống và phụ kiện cho hệ thống nước làm mát

Hệ thống van, ống và phụ kiện cho trạm bơm nước ngọt.

Các hệ thống yêu cầu cung cấp đồng bộ, đảm bảo kết nối với các hệ thống đã có sẵn.

Nội dung hợp đồng: Trọn gói, đưa thiết bị tới chân công trình

Thời gian bảo hành thiết bị: 02 năm