Sản phẩm

Tổng 105 Sản phẩm

Tấm trượt tự bôi trơn (General use type plate thickness 20mm)

Tấm trượt tự bôi trơn (General use type plate thickness 20mm)

Hàng hóa: Tấm trượt tự bôi trơn (General use type plate thickness 20mm)
Xuất sứ: Oiles - Nhật Bản
Giá thành: Thỏa thuận
Quy cách: Theo đơn đặt hàng
Bảo hành: 02 năm

Tấm trượt trên (Upper plate)

Tấm trượt trên (Upper plate)

Hàng hóa: Tấm trượt trên (Upper plate)
Xuất sứ: Oiles - Nhật Bản
Giá thành: Thỏa thuận
Quy cách: Theo đơn đặt hàng
Bảo hành: 02 năm

Tấm trượt bên (Side block)

Tấm trượt bên (Side block)

Hàng hóa:  bên (Side block)
Xuất sứ: Oiles - Nhật Bản
Giá thành: Thỏa thuận
Quy cách: Theo đơn đặt hàng
Bảo hành: 02 năm

Phôi tấm chịu mài mòn (For additional machining)

Phôi tấm chịu mài mòn (For additional machining)

Hàng hóa: Phôi tấm chịu mài mòn  (For additional machining)
Xuất sứ: Oiles - Nhật Bản
Giá thành: Thỏa thuận
Quy cách: Theo đơn đặt hàng
Bảo hành: 02 năm

Thanh trượt dạng mỏng 5 mm (Plate thickness 5 mm)

Thanh trượt dạng mỏng 5 mm (Plate thickness 5 mm)

Hàng hóa: dạng mỏng 5 mm (Plate thickness 5 mm)
Xuất sứ: Oiles - Nhật Bản
Giá thành: Thỏa thuận
Quy cách: Theo đơn đặt hàng
Bảo hành: 02 năm

Tấm chịu mài mòn (Wear Plate)

Tấm chịu mài mòn (Wear Plate)

Hàng hóa: Tấm chịu mài mòn.
Xuất sứ: Oiles - Nhật Bản
Giá thành: Thỏa thuận
Quy cách: Theo đơn đặt hàng
Bảo hành: 02 năm

Thanh trượt dày 20mm (Plate thickness 20mm)

Thanh trượt dày 20mm (Plate thickness 20mm)

Hàng hóa: dày 20 mm (Plate thickness 20mm)
Xuất sứ: Oiles - Nhật Bản
Giá thành: Thỏa thuận
Quy cách: Theo đơn đặt hàng
Bảo hành: 02 năm

Thanh trượt SLI (SLI - self lubricated sliding plate)

Thanh trượt SLI (SLI - self lubricated sliding plate)

Hàng hóa: SLI tự bôi trơn
Xuất sứ: Oiles - Nhật Bản
Giá thành: Thỏa thuận
Quy cách: Theo đơn đặt hàng
Bảo hành: 02 năm

Thanh trượt L (L - Type plate)

Thanh trượt L (L - Type plate)

Hàng hóa: L tự bôi trơn
Xuất sứ: Oiles - Nhật Bản
Giá thành: Thỏa thuận
Quy cách: Theo đơn đặt hàng
Bảo hành: 02 năm

Thanh trượt CLI (CLI - slide core guide rail)

Thanh trượt CLI (CLI - slide core guide rail)

Hàng hóa: CLI
Xuất sứ: Oiles - Nhật Bản
Giá thành: Thỏa thuận
Quy cách: Theo đơn đặt hàng
Bảo hành: 02 năm