Thanh trượt

Tổng 18 Sản phẩm

Thanh trượt Oiles dạng BC/BF (Oiles slide shifter BC/BF type)

Thanh trượt Oiles dạng BC/BF (Oiles slide shifter BC/BF type)

Hàng hóa:  Oiles dạng BC/BF (Oiles slide shifter BC/BF type)
Xuất sứ: Oiles - Nhật Bản
Giá thành: Thỏa thuận
Quy cách: Theo đơn đặt hàng
Bảo hành: 01 năm

Thanh trượt Oiles 500 dạng BK/BT

Thanh trượt Oiles 500 dạng BK/BT

Hàng hóa: Oiles 500 loại BK/BT ( Oiles 500 guide unit BK/BT type)
Xuất sứ: Oiles - Nhật Bản
Giá thành: Thỏa thuận
Quy cách: Theo đơn đặt hàng
Bảo hành: 01 năm

Bộ phận của thanh trượt S và SE

Bộ phận của thanh trượt S và SE

Hàng hóa: Bộ phận của Oiles dạng S và SE (Part of Oiles slide shifter S and SE type)
Xuất sứ: Oiles - Nhật Bản
Giá thành: Thỏa thuận
Quy cách: Theo đơn đặt hàng
Bảo hành: 01 năm

 

Thanh trượt Oiles dạng BA (Oiles slide shifter BA type)

Thanh trượt Oiles dạng BA (Oiles slide shifter BA type)

Hàng hóa:  Oiles dạng BA (Oiles slide shifter BA type)
Xuất sứ: Oiles - Nhật Bản
Giá thành: Thỏa thuận
Quy cách: Theo đơn đặt hàng
Bảo hành: 01 năm

Thanh trượt Oiles dạng S (Oiles slide shifter S Type)

Thanh trượt Oiles dạng S (Oiles slide shifter S Type)

Hàng hóa:  Oiles dạng S (Oiles slide shifter S type)
Xuất sứ: Oiles - Nhật Bản
Giá thành: Thỏa thuận
Quy cách: Theo đơn đặt hàng
Bảo hành: 01 năm

Thanh trượt Oiles dạng SE (Oiles slide shifter SE Type)

Thanh trượt Oiles dạng SE (Oiles slide shifter SE Type)

Hàng hóa:  Oiles dạng SE (Oiles slide shifter SE type)
Xuất sứ: Oiles - Nhật Bản
Giá thành: Thỏa thuận
Quy cách: Theo đơn đặt hàng
Bảo hành: 01 năm

Tấm trượt tự bôi trơn (General use type plate thickness 20mm)

Tấm trượt tự bôi trơn (General use type plate thickness 20mm)

Hàng hóa: Tấm trượt tự bôi trơn (General use type plate thickness 20mm)
Xuất sứ: Oiles - Nhật Bản
Giá thành: Thỏa thuận
Quy cách: Theo đơn đặt hàng
Bảo hành: 02 năm

Tấm trượt trên (Upper plate)

Tấm trượt trên (Upper plate)

Hàng hóa: Tấm trượt trên (Upper plate)
Xuất sứ: Oiles - Nhật Bản
Giá thành: Thỏa thuận
Quy cách: Theo đơn đặt hàng
Bảo hành: 02 năm

Tấm trượt bên (Side block)

Tấm trượt bên (Side block)

Hàng hóa:  bên (Side block)
Xuất sứ: Oiles - Nhật Bản
Giá thành: Thỏa thuận
Quy cách: Theo đơn đặt hàng
Bảo hành: 02 năm

Phôi tấm chịu mài mòn (For additional machining)

Phôi tấm chịu mài mòn (For additional machining)

Hàng hóa: Phôi tấm chịu mài mòn  (For additional machining)
Xuất sứ: Oiles - Nhật Bản
Giá thành: Thỏa thuận
Quy cách: Theo đơn đặt hàng
Bảo hành: 02 năm