Alternate Text

Bạc cầu tự lựa – tự bôi trơn

Vòng trong: Hợp kim đồng/ thép không gỉ.
Vòng ngoài: Hợp kim đồng/ thép không gỉ/thép ổ cầu
Vật liệu tự bôi trơn: Graphite/PTFE

Liên hệ mua hàng

Thông tin sản phẩm

Thương hiệu của chúng tôi