Phụ kiện ống thép

Tổng 1 Sản phẩm

Phụ kiện ống thép (Fitting steel pipe)

Phụ kiện ống thép (Fitting steel pipe)

Hàng hóa: Các loại phụ kiện : T đều, T giảm , Cút 90, Ống côn đều, ống côn lệch

Tiêu chuẩn: Theo yêu cầu

Quy cách: Theo tiêu chuẩn

Ứng dụng: Dùng trong các hệ thống đường ống dẫn chất lỏng, chất khí