Alternate Text

Phụ kiện ống thép (Fitting steel pipe)

Hàng hóa: Các loại phụ kiện : T đều, T giảm , Cút 90, Ống côn đều, ống côn lệch

Tiêu chuẩn: Theo yêu cầu

Quy cách: Theo tiêu chuẩn

Ứng dụng: Dùng trong các hệ thống đường ống dẫn chất lỏng, chất khí

Contact Purchases

Product information

Hình ảnh thực tế sản phẩm

T và co 90o

 

 

Our Branded