Alternate Text

Bạc lót bơm bánh răng HDB-14

Vật liệu: Thép carbon+bột đồng+PTFE

Contact Purchases

Product information

Our Branded