Alternate Text

Bạc lót tự bôi trơn HDB-12

Material: Thép + Bột đồng + PTFE

Contact Purchases

Product information

Our Branded