Alternate Text

Bạc tự bôi trơn HDB-10

Vật liệu: Thép carbon+ hợp kim đồng + PTFE

Contact Purchases

Product information

Our Branded