Alternate Text

Bạc tự bôi trơn HDB-11

Vật liệu: Đồng + bột đồng + PTFE

Liên hệ mua hàng

Thông tin sản phẩm

Thương hiệu của chúng tôi