• Dự án chống ngập thành phố Hồ Chí Minh

Dự án chống ngập thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

 

Kiểm tra thiết bị tại cảng trước khi bàn giao cho khách hàng

 

Bàn giao thiết bị cho khách hàng tại công trình chống ngập thành phố Hồ Chí Minh