Dự án chống ngập thành phố Hồ Chí Minh

Dự án chống ngập thành phố Hồ Chí Minh

Khách hàng : Trung Nam Group

Gói thầu : Cung cấp gối xoay cho van cung, nhựa chịu mài mòn

 

 

 

Kiểm tra thiết bị tại cảng trước khi bàn giao cho khách hàng

 

Bàn giao thiết bị cho khách hàng tại công trình chống ngập thành phố Hồ Chí Minh