Dự án cung cấp vật tư cho Tập đoàn Hòa Phát

Dự án cung cấp vật tư cho Tập đoàn Hòa Phát

Cung cấp trục lăn và con lăn trong nhà máy thép.

Khách hàng : Tập đoàn Hòa Phát