Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp Hoàng Dương đã tham gia vào các gói thầu cung cấp van và phụ kiện đường ống của hệ thống nước làm mát, hệ thống nước ngọt cũng như toàn bộ vật liệu bảo ôn cho nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Sau khi cung cấp và đi vào vận hành, đến nay các thiết bị vẫn hoạt động ổn định, đảm bảo yêu cầu về chất lượng của sản phẩm.

Nội dung vật tư cung cấp cho nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2  bao gồm:

+ Hệ thống van, ống và phụ kiện cho trạm bơm nước ngọt và hệ thống nước làm mát

Các hệ thống được chủ thầu yêu cầu cung cấp đồng bộ, đảm bảo kết nối với các hệ thống đã có sẵn.

 

+ Vật liệu bảo ôn

Nội dung hợp đồng: Trọn gói, giao thiết bị tới chân công trình

Thời gian bảo hành thiết bị: 02 năm

Thời gian thực hiện hợp đồng : 

- Cung cấp hệ thống van, đường ống và phụ kiện : 12/2015 - 5/2016

- Cung cấp vật liệu bảo ôn : 1/2018 - 5/2019