• Dự án nhiệt điện Duyên Hải 1

Dự án nhiệt điện Duyên Hải 1

Trung tâm điện lực Duyên Hải có tổng cộng 4 nhà máy Nhiệt điện than theo quy hoạch với tổng công suất 4200MW. Khi đi vào hoạt động, trung tâm này sẽ cung cấp sản lượng khoảng 30 tỷ kWh/năm cho hệ thống điện quốc gia, bảo đảm phát triển kinh tế khu vực cũng như điện cho miền Nam giai đoạn 2015 - 2020 và sau năm 2020. Đây là một trong những dự án năng lượng lớn nhất tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Tại nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Hoàng Dương tham gia cung cấp ống lồng vận chuyển tro bay từ bãi thải xỉ đến cầu cảng. Dự án được thực hiện vào đầu năm 2019

 

Kiểm tra hàng hóa trước khi xuất xưởng

Chi tiết hàng hóa theo yêu cầu kỹ thuật chủ đầu tư

 

 

Hình ảnh dây chuyền hệ thống tro bay sau khi lắp đặt thiết bị và đưa vào vận hành