Dự án Thủy điện A Lưới

Dự án Thủy điện A Lưới

A. Giới thiệu dự án.

Dự án thủy điện A Lưới có công suất lắp máy 170 MW; sản lượng điện bình quân hàng năm 686,5 triệu kWh; tổng mức đầu tư là 3.223 tỷ đồng. Chủ đầu tư công trình là Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung (CHP). Dự án được Chính Phủ Phê duyệt đưa vào danh mục dự án trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006 – 2015.

B. Khách hàng:

Công ty cơ khí xây dựng số 2 (COMA2) -Tổng công ty cơ khí xây dựng (COMA)

C. Sản phẩm Hoàng Dương đã cung cấp.

1.  Trục thép rèn 40CrNiMoA dùng trong gối xoay cửa van cung

 

2. Má nối thép rèn 40Cr dùng trong gối xoay cửa van cung.

3. Tấm trượt vật liêu Polyamid6 dùng tròng gối xoay cửa van cung.

Other Projects