Dự án thủy điện Hủa Na

Dự án thủy điện Hủa Na

A. Giới thiệu dự án:

Thuỷ điện Hủa Na (được xây dựng tại xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, Nghệ An) là dự án do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và TCty lắp máy Việt Nam (LILAMA) hợp tác toàn diện bằng sự ra đời của Công ty CP Thuỷ điện Hủa Na .

Theo thiết kế kỹ thuật, Dự án Thuỷ diện Hủa Na có 2 tổ máy, với công suất 180MW, tổng mức đầu tư 4.300tỷ đồng.

B. Khách hàng:

Tổng công ty lắp máy Việt Nam- LILAMA

C. Hàng hóa Hoàng Dương đã cung cấp.

1. Má nối mác 40Cr lắp cho gối xoay cửa van cung

2. Trục mác 40CrNiMoA lắp cho gối xoay cửa van cung

3. DEVA.Glide - Đức lắp cho gối xoay cửa van cung

 

4. Polyamid6 lắp cho gối xoay cửa van cung

Other Projects