Dự án Thủy điện Sông Bạc

Dự án Thủy điện Sông Bạc

A. Giới thiệu dự án:

Dự án thủy điện sông Bạc được xây dựng trên sông Bạc thuộc địa phận xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.Dự án thủy điện Sông Bạc với công suất lắp máy khoảng 42MW, điện lượng bình quân năm khoảng 166,51 triệu kwh cung cấp cho nhu cầu phụ tải hệ thống điện quốc gia và khu vực tỉnh Hà Giang

B. Khách hàng:

Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí và Xây dựng Nguồn điện

C. Hàng hóa Hoàng Dương đã cung cấp.

1. Má nối mác 40Cr lắp cho gối xoay cửa van cung

2. Trục mác 40CrNiMoA lắp cho gối xoay cửa van cung

3. lắp cho gối xoay cửa van cung