Alternate Text

Nhựa - POM

Trọng lượng riêng: 1,41g/cm3
Hấp thụ độ ẩm (Ở 20°C): 0,2%
Độ bền kéo: 70N/mm2

Contact Purchases

Our Branded