Alternate Text

Nhựa PVC

Polyvinylchloride, được viết tắt là PVC, loai nhựa thông dụng polyethylene và polypropylene. PVC được sử dụng trong xây dựng vì nó là hiệu quả hơn so với các vật liệu truyền thống như sắt, đồng hoặc gỗ .... Có thể được làm mềm hơn và linh hoạt hơn bằng việc bổ sung các chất hoá dẻo.

Contact Purchases

Our Branded