Alternate Text

NPA 6 (POLYAMIDE 6)

Name: PA6, Polyamide
Color: Natural white, black and other colors
Shape: Bar, plate, tube.

Liên hệ mua hàng

Thông tin sản phẩm

Note:

- Size and color can be customized

- The size error is different according to the manufacturer's standards

- Some types come in different colors

CHARACTERISTIC

I. Characteristics of PA6

 

Tính chất vật lý

Trọng lượng riêng

1,25g/cc

ASTM D792

Hấp thu nước

0.60 %

Ngâm 24h; ASTM D570(2)

Hấp thu nước – bão hòa

0.70%

Ngâm nước; ASTM D570(2)

Tính chất cơ học

Độ cứng (Rockwell M)

85

ASTM D785

Độ bền kéo

MPa

ASTM D638

Độ dãn phá hủy

15%

ASTM D638

Độ bền uốn

MPa

ASTM D790

Độ bền nén

MPa

ASTM D695

Hệ số ma sát động

0.30

QTM 55007

Đặc tính điện

Điện trở bề mặt mỗi mét vuông

≥ ohm

EOS/ESD S11.11

Đặc tính nhiệt

Nhiệt độ nóng chảy

216°C

ASTM D3418

Nhiệt độ làm việc tối đa

°C

Làm việc dài hạn

Thuộc tính kháng hóa chất

Axit mạnh (PH 1-3)

Không cho phép

 

Axit yếu

Hạn chế

 

Cồn

Hạn chế

 

Kiểm mạnh (PH 11-14)

Không cho phép

 

Dung môi Clo

Hạn chế

 

Ánh sáng mặt trời chiếu liên tục

Hạn chế

 

Nước nóng

Hạn chế

 

Hidrocacbon- chất béo

Cho phép

 

Hidrocacbon- thơm

Cho phép

 

Muối vô cơ

Cho phép

 

Xeton, este

Cho phép

 

Advantages:

- High strength and hardness.

- Good impact resistance.

- High temperature resistance.

- Good moisture resistance.

- Good anti-wear.

- Low coefficient of friction.

- Safe with food.

- Good durability in organic solvents.

Defect:

- Poor size strength.

- Poor resistance to acids.

I. Application of PA6

- Used as anti-wear cushioning, structures.

- Bearing details, gears, pump details.

- Fasteners, slides, wheel ...

Hoang Duong specializes in supplying abrasive resin Polyamide - PA 6 (POLYAMIDE 6). High quality Polyamide resin.

Buy - Polyamide abrasion resistant resins contact:

Address: P702, No 6A, Linh Dam Peninsula, Hoang Liet, Hoang Mai, Hanoi

Phone: 04.36418578; Fax: 04.36417303

Mobile: 0903202587 - 0908196901

Thương hiệu của chúng tôi