Vật tư sửa chữa lớn nhà máy phân đạm và hóa chất Hà Bắc

Vật tư sửa chữa lớn nhà máy phân đạm và hóa chất Hà Bắc

A. Giới thiệu:

B. Khách hàng:

Công ty TNHH MTV Phân đạm và hóa chất Hà Bắc

C. Sản phẩm Hoàng Dương đã cung cấp.

1. đúc liền chịu áp lực cao mác thép C20.