Dự án cung cấp vật tư cho Tập đoàn Hòa Phát

Dự án cung cấp vật tư cho Tập đoàn Hòa Phát

Cung cấp trục lăn và con lăn trong nhà máy thép.

Khách hàng : Tập đoàn Hòa Phát 

Dự án nhiệt điện Duyên Hải 1

Dự án nhiệt điện Duyên Hải 1

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1.

Khách hàng : Viện nghiên cứu cơ khí (NARIME)

Dự án thủy điện Lai Châu

Dự án thủy điện Lai Châu

Công trình thủy điện Lai Châu

Khách hàng :  Tổng công ty máy và thiết bị công nghiệp

                       Viện nghiên cứu cơ khí

                       Tổng công ty cơ điện xây dựng

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Khách hàng : Tổng Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam

Dự án cung cấp ống thép cho tập đoàn Hòa Phát

Dự án cung cấp ống thép cho tập đoàn Hòa Phát

Cung cấp ống thép có lớp lót đặc biệt cho Tập đoàn Hòa Phát

Khách hàng : Hòa Phát Group